"ایران مجاز نیست در بازرسی کشتی‌ها مقابله به مثل کند"
Kaleme
13-Sep-2010

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرد که برخلاف مفاد طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، دولت ایران در جریان بازرسی کشتی‌ها بر اساس قطعنامه تحریم شورای امنیت، مجاز به مقابله به مثل نیست.

به گزارش کلمه، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود که در خصوص طرح «طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای» ارائه شده است، با اشاره به ماده ۴ طرح که در آن به مقابله به مثل در بازرسی کشتی‌ها اشاره شده، تصریح کرده است: مقابله به مثل زمانی است که در مقابل عمل متخلفانه بین‌المللی صورت گیرد، اما درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نیز خود تعیین نماید، زیرا بازرسی کشتی‌های ایرانی که به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد از لحاظ حقوق بین‌الملل تخلف نیست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد.

... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark