استقرار مجدد نيروهاي امنيتي درب منزل مهدي كروبي
Saham News
09-Sep-2010

سحام نيوز: از ساعاتي پيش نيروهاي امنيتي با استقرار در اطراف و درب منزل مهدي كروبي آمد و شد به اين ساختمان را تحت كنترل خود قرار دادند.
به گزارش خبرنگار سحام نيوز اين افراد با ذكر اين ادعا واهي كه “خبر رسيده كه آقاي كروبي قصد برگزاري نماز عيد فطر را دارد” اقدام به استقرار مجدد درب منزل نموده اند.
پيش از اين نيز مهاجمان به منزل كروبي، در شعارهايشان چنين ادعايي را مطرح كرده بودند.

لازم به توضيح است آقاي كروبي قصد برگزاري نماز عيد فطر را نداشته و ندارند و اخبار منتشر شده در برخي سايت ها خبر كذب مي باشد كه توضيح فوق نيز به ماموران امنيتي مستقر در محل از سوي فرزند ايشان اعلام شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark