درگیری تازه دولت و مجلس در ایران
Deutsche Welle Persian / Javad Talei
06-Sep-2010

دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده که برنامه پنجم را به دلیل دستکاری در مجلس، قابل اجرا نمی‌داند. نمایندگان مجلس، این اقدام را نادرست می‌دانند. آن‌ها می‌گویند که تغییرات با حضور و موافقت نمایندگان دولت انجام شده است.
درگیری‌های مجلس شورای اسلامی و دولت دهم، پس از جنجال لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و وقف اموال دانشگاه آزاد، اکنون برنامه‌ی پنجم توسعه را نیز در بر می گیرد. دولت احمدی‌نژاد، می‌بایست برنامه‌ی چهارم را بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، یک سال پیش به پایان می‌رساند. اما از آنجا که در تحقق آن موفق نبود، یک‌سال از مجلس وقت خواست.
دولتی که حرف خود را پس می‌گیرد
برنامه پنجم توسعه، از چند ماه پیش در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت. در این کمیسیون، نماینده دولت و معاونت نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری نیز حضور داشتند و تمام تغییرات پیشنهادی مجلس، با موافقت آن‌ها انجام شد.
یکی از این تغییرات، حذف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark