مجلس فردا برنامه پنجم را به دولت بازمی‌گرداند
Mehr News
06-Sep-2010

عضو هیئت رئیس مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور در نامه ای که به مجلس ارائه داده است یادآور شده که شاکله و چارچوب کلی برنامه به هم خورده ، تعدادی از مواد لایحه حذف شده و مواد هم به آن اضافه شده است. بنابراین رئیس جمهور دلایلی برای استرداد لایحه مطرح کرده که بر اساس آن هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت برای اجرای آئین نامه ، نامه استرداد را در جلسه علنی روز سه شنبه قرائت کند.

سبحانی نیا یادآور شد: در این میان گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال رایزنی با رئیس جمهور برای حل مشکل ایجاد شده بودند اما به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر این گفتگوها به نتیجه نرسید .

وی افزود: آنچه ما فردا در مجلس به آن عمل می کنیم چیزی است که آئین نامه به آن تاکید دارد اما در عین حال مجلس آمادگی دارد اشکالات و ایجاد مد نظر دولت را با کار کارشناسی مورد بررسی بدهد و برای رفع آنها به دولت کمک کند اما این همکاری ها منوط به آن است که دولت نامه استرداد لایحه را پس بگیرد در... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark