وزارت اطلاعات: ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا است
Mashregh News
05-Sep-2010 (one comment)

ریچارد فرای مبدع نظریه مکتب ایرانی که چندی پیش برای سخنرانی در همایش ایرانیان خارج از کشور به ایران سفر کرد، بر اساس اسناد آشکار وزارت اطلاعات در گذشته نیز با هدف جاسوسی و جمع آوری اطلاعات به کشورمان سفر کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، وزارت اطلاعات در سال 1376 کتابی تحت عنوان هویت را منتشر کرد که در آن به برخی از جریانات مخالف نظام که در راستای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می کردند، اشاره کرده است. در صفحه 131 این کتاب که در 375 صفحه توسط انتشارات حیان به چاپ رسیده، درباره ریچارد فرای آمده است:
ریچارد فرای چندی پیش به دعوت و تلاش برخی روشنفکران داخلی به ایران سفر کرد و در طول اقامت خود در تهران با استفاده از برخی عناصر نا آگاه اقدام به جمع آوری گسترده اطلاعات محرمانه نمود. ریچارد فرای که همکاری به ظاهر علمی او با سیا امری آشکار است در این سفر تا آنجا پیش رفت که حتی برای جذب برخی مدیران اجرایی و آموزش... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

The weak, corrupt, stupid and divided Islamist regime of Iran

by Roozbeh_Gilani on

On one hand gets it's so called "president" to give this man a house in esfehan, blieveing he is their "friend". Couple of weeks later it realises that nope he is actually an enemy spy!

What a pathetic laughable excuse of a government!