تشکیلات خودگردان فلسطین: غاصب دروغین قدرت، حرف زیادی نزند
khodnevis.org
05-Sep-2010

به دنبال انتقادات محمود احمدی‌نژاد از روند گفت‌وگوها صلح، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنانی گفت:« کسی که نماینده مردم خود نیست و قدرت را با جعل آرا و دروغ از مردم ربوده‌، حق اظهارنظر درباره فلسطین و رهبرانش را ندارند.»
به گزارش خبرگزاری‌ها، «نبیل ابوردینه»، سخنگوی این تشکیلات در رام‌الله، گفت: «کسی که نماینده مردم خود نیست، انتخابات را جعل کرده و قدرت را با دروغ کسب کرده است، حق ندارد درباره فلسطین، رئیس تشکیلات خودگردان آن و یا نمایندگانش سخن بگوید.»
این سخنان پس از آن مطرح شد که احمدی‌نژاد در راهپیمایی روز قدس، در سخنانی گفته بود:« سرنوشت فلسطین با مقاومت مردم فلسطین در برابر اسرائیل تعیین می‌شود.»
احمدی‌نژآد فلسطینی‌ها را به مخالفت با گفت‌وگوهای مستقیم صلح خاورمیانه، که در واشنگتن در جریان است، فراخوانده بود و از آنان خواسته بود بر حملات خود علیه اسراییل، شدت بخشند.
وی همچنین با اشار... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark