سکینه محمدی-آشتیانی دوباره به 99 ضربه تازیانه محکوم شد
Radio France International / Nasser Etemadi
04-Sep-2010

سکینه محمدی آشتیانی که به اتهام زنا (رابطۀ جنسی آزاد) به سنگسار محکوم شده، به خاطر چاپ عکس یک زن بی حجاب که به ادعای یک روزنامۀ انگلیسی تصویر وی بوده، متهم به اشاعۀ فساد و مجدداً محکوم به 99 ضربه تازیانه شد.
سکینه محمدی-آشتیانی که به اتهام زنا (رابطۀ جنسی آزاد) محکوم به سنگسار شده بار دیگر به 99 ضربه تازیانه محکوم شده است.
سجاد محمدی-آشتیانی، فرزند سکینه محمد آشتیانی با اظهار این مطلب افزوده است که وکیل خانم محمدی-آشتیانی خبر محکومیت دوبارۀ موکلش را به تازیانه از طریق هم بندی های وی که به تازگی از زندان آزاد شده اند دریافته است. سجاد محمدی-آشتیانی افزوده است که مادرش به اتهام اشاعۀ فساد به دلیل انتشار یک عکس در یک روزنامۀ انگلیسی برای دومین بار به 99 ضربه تازیانه محکوم شده است. روزنامۀ انگلیسی تایمز در 28 اوت گذشته با انتشار تصویر یک زن بی حجاب مدعی شده بود که آن عکس تصویر سکینه محمدی-آشتیانی بوده است. با این حال، روزنامۀ ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark