دولت قانون‌شکنی می‌کندومجلس مماشات؛ هردودرحق ملت جفامی‌کنند
Kaleme
04-Sep-2010

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حرمت داشتن قوانین حتی قوانین عادی در نظام اسلامی گفت: دولت با قانون شکنی و مجلس با مماشات با دولت در حق مردم جفا می کنند.
محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر، در ارزیابی از قانونگرایی دولت با توجه به معلق ماندن اجرای برخی مصوبات گفت : دولت دهم برای قانون حرمت خاصی قائل نیست.
وی با بیان اینکه تصور آقایان این است هر چه ما عمل کردیم قانون است و هر چه را عمل نکردیم، قانون نیست ، افزود: پس اختلافات از اینجا آغاز می شود چرا که ما می گوییم مسئولان باید با قانون مقایسه شوند و آقایان در دولت می گویند قانون باید با ما مقایسه شود. ما می گوییم میزان قانون است آقایان در دولت می گویند میزان ما هستیم.
خباز ادامه داد: با این تفکر است که هرچه را که با ذوق و سلیقه شان جور در بیاید عمل می کنند و هر چه که جور در نیاید عمل نمی کنند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark