اگرسال گذشته نيروهاي انتظامي وامنيتي وارد نمي‌شدند،یک میلیون کشته برجامی ماند
Jonbesh-e Rah-e Sabz
02-Sep-2010

جرس: صفارهرندي با اشاره به نقش "برجسته" نيروي انتظامي در كنترل حوادث پس از انتخابات، بيان داشت: اگر نيروهاي انتظامي و امنيتي وارد نمي‌شدند بعضي مي‌خواستند 25 ميليون و 13 ميليون آنقدر درگير شوند تا يك ميليون كشته بر جاي ماند و آنوقت متوجه شوند كه 25 ميليون از 13 ميليون بزرگتر است.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با این مدعا که "دولت فعلي در مواردي بيش از 30 برابر دولت‌هاي سابق كار كرده است"، گفت: رسانه‌هاي اصلاح‌طلب كارهاي مثبت و موفقيت‌هاي دولت را سانسور كرده و به اطلاع مردم نمي‌رسانند.
به گزارش فارس، حسين صفارهرندي در سلسله نشست‌هاي آزادانديشي سياسي و فرهنگي، در بخشي از سخنان خود گفت: جنگ نرم از يك سو انديشه و از سوي ديگر عواطف ملت ما را مورد هجوم قرار داده است.
وي افزود: دانشگاه مكان تبلور انديشه و وفور احساسات جوانان بوده و به همين دليل نخستين تيررس دشمن براي جنگ نرم فضاي دانشگاه‌هاي ما است. استكبار ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark