هشدار بلر در مورد احتمال مواجهه نظامی با ایران
بی بی سی
01-Sep-2010

تونی بلر به بی بی سی گفت: "حرف من این است که دستیابی ایران به توان تسلیحات اتمی کلا قابل قبول نیست. من معتقدم که ما باید که آماده باشیم که با آنها مواجهه کنیم حتی اگر لازم شد از طریق عملیات نظامی. من فکر نمی کنم که اگر آنها به تلاش برای ساخت تسلیحات هسته ای ادامه بدهند راه دیگری وجود داشته باشد. آنها باید این پیام را رسا و روشن بشنوند."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark