دانشگاه مخالف فرهنگ بسیجی با خاک یکسان می‌شود
خبرگزاری مهر / خبرگزاری مهر
29-Aug-2010 (one comment)

"دشمن دانشجویان را در دایره قرمز قرار داده و مشخص کرده اند" گفت: مقام معظم رهبری فرمودند دانشگاه آماج توطئه‌های دشمن است. نباید این واقعیت را دست کم بگیریم. لذا معلمان نسبت به هشدارهای رهبری معظم انقلاب وظیفه‌ای دارند یعنی نمی توانند وظیفه خود را به حضور صرف در کلاس درس دادن بسنده کنند. مگر می‌شود ماه محرم برسد و استادی بدون گفتن یا اباعبدالله سر کلاس حاضر شود. وقتی می گوییم دغدغه دین داریم نمی‌توانیم علم و دین را از هم جدا بدانیم.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

I am interested to know who this "enemy" is

by mahmoudg on

for 30 years the iranians have heard that the "enemey" is at the door step.  Who exactly is this enemy?  Well, we think the enemy is actually in Iran and has been for the past 1400 years.