معلمان در اعتراض به اخراج ۱۲۰ هزار معلم مقابل مجلس تجمع کردند
Kaleme
29-Aug-2010

عدادی از معلمان چند استان کشور از جمله استان های سمنان رشت و آذربایجان شرقی به نمایندگی از حدود ۱۲۰ هزار معلم بازخرید شده در سراسر کشور؛ صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از این معلمان در این‌باره گفت: آموزش و پرورش در سال‌های اخیر پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه اقدام به استخدام قرار دادی حدود ۱۲۰ هزار معلم کرده بود که اخیرا به همه آنها اعلام کرده که دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.
این معلم معترض ادامه داد: امروز هم حدود ۵۰ نفر به نمایندگی از ۱۲۰ هزار معلم اخراجی سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کردیم تا نمایندگان در این زمینه به ما کمک کنند.
وی در ادامه افزود: آموزش و پرورش دلیل اخراج ما را برگزاری آزمون و استخدام مجدد معلمان اعلام کرده است

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark