کوشنر:برای نجات جان آشتيانی ۲۷عضواتحاديه بايد نامه مشترکی ارسال کنند
voa persian
28-Aug-2010

فرانسه از اتحاديه اروپا خواست در رابطه با پرونده حقوق بشر ايران فشار بيشتری بر جمهوری اسلامی ايران وارد کند.

فرانسه روز جمعه از اتحاديه اروپا خواست برای نجات سکينه محمدی آشتيانی از مجازات سنگسار تلاش کند. برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، در نامه ای به کترين اشتون، مسؤل سياست خارجی اتحاديه اروپا، نوشته است که «به منظور نجات جان سکينه محمدی آشتيانی ۲۷ عضو اتحاديه بايد نامه مشترکی به ايران ارسال کنند.»

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark