کشف دستگاههای شنودگذاری سپاه، موجب درگیری با ماموران اطلاعات شد
rahesabz
27-Aug-2010

جـــرس: منابع خبری موثق گزارش دادند که در
جریان کشف و ضبط تجهیزات اطلاعاتی- جاسوسی نصب شده در یکی از ساختمانهای
هفت طبقه در تهران- که محل رفت و آمد بسیاری از شخصیت های سیاسی بوده-
درگیری شدیدی بین ماموران وزارت اطلاعات (بعنوان کاشف ادوات) و نیروهای
اطلاعات سپاه (بعنوان کار گذارندگان شنود) رخ می دهد.


منبع خبری جرس در این زمینه می گوید "هفته گذشته در ساختمانی هفت طبقه در
تهران، که بسیاری از مسئولین و افراد ذی نفوذ سیاسی در آن رفت و آمد
داشتند، وجود تجهیزاطلاعاتی زنده (دوربین و میکروفون) مورد توجه قرار می
گیرد؛ که برخی از مسئولین، موضوع را به وزرات اطلاعات منتسب می کنند.
وزیر اطلاعات نیز، ضمن انکار این اقدام، به بخش فنی خود دستور بررسی موضوع
را می دهد و بخش فنی با مراجعه به ساختمان مورد نظر و بررسی اتاقها و سالن
ها، تعداد زیادی میکروفون و دوربین فیلم برداری مخفی را کشف و جمع آوری می >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark