(voice) دبیر کل حزب الله ایران: برادران لاریجانی یهودی های مخفی هستند
culturallogic
26-Aug-2010
دبیر کل حزب الله ایران: برادران لاریجانی یهودی های مخفی هستند

باور
کردنش مشکل است، اما آیت الله محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، و
ظاهرا همچنین برادر عروس خامنه ای، در جدید ترین صحبتهایش میگوید برادران
لاریجانی به اسم مسلمانند اما در واقع یهودی های مخفی هستند!
متن سخنرانی ایشان را اول در سایت خبرنگاران سبز
دیدم، که خوشبختانه فایل صوتیش را هم لینک کرده است، چون راستش تا خودم
نشنیدم باور کردنش مشکل بود برایم، که به همین صراحت چنین حرفی زده باشد.
ببینید چه میگوید! میگوید:‌

وقتی
ما قتل هايی که در جامعه رخ می دهد را پی گيری ميکنيم ميبينيم در پشت
تمام اينها صهيونيست ها هستند. خيلی از آنها به اسم مسلمان هستند اما دروغ
ميگويند. دست هايشان کثيف است. ما در جامعه به شدت از اين افراد داريم و
حضورشان محسوس است. لان هم در م... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark