آیت الله خرازی(دبیرکل حزب الله):نفوذ صهيونيست درارکان بالای حکومت
Green Correspondents
26-Aug-2010 (one comment)

چطور می شود از يک روستای تبعه لاريجان بعضی از سران ما از آنجا سر درآورده باشند.چه طور شده به آنها اعتماد کرده ايم؟ سوابق اينها را بايد ببينيم که از کجا اين مسائل آب ميخورد.من اينها را در بسياری از مراکز قدرت نظام دنبال کرده ام. تمام مشکلاتی که در اين سی سال در نظام داريم با تمام صراحت عرض ميکنم از اين افراد است.
جای دستان فاسد اين بنی اسراييلی تباران رو من پيدا و دنبال کردم. و انشالله به زودی هم مدارک آن را تکميل ميکنم تا کوچک ترين تحرکی داشته باشند افشا خواهم کرد و نيرو های حزب الله را بر عليه آنان به خيابان ها خواهم کشيد. به همه اثبات خواهم کرد نسل بنی اسماعيل در مقابل بنی اسراييل کوتاه نخواهد آمد. نسل بنی فاطمه محکم در مقابله جريان بنی اسراييل خواهد ايستاد. و به نظر من مشکل بنی اسماعيل زمانی حل خواهد شد که مشکل بنی اسراييلی ها را در کشور مسلمانان حل کنيم.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mardom Mazloom

Ahmadi's father was Jews as well

by Mardom Mazloom on

Saborjian is his true last name. But now that they've found that Ahmadi is "Seyyed" I'm wondering if Mahommed too wasn't Jews after all?