دادستانی تهران مطابق هر هفته همه چیز را تکذیب کرد
Kaleme
26-Aug-2010

دادستانی تهران برای چندمین هفته متوالی اخبار مطرح شده در باره لغو ملاقات های حضوری زندانیان را تکذیب کرد . پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی تهران که رسانه های منتقد بی عدالتی و ظلم در زندان های کشور را بدون تفکیک با پیشوند و پسوند هایی شبیه ضد انقلاب و … خطاب می کند مطابق معمول هر هفته بدون اینکه پاسخی قانع کننده به خانواده های تحت ستم بدهد تنها به تکذیب اخبار مبنی بر اعمال محدودیت در تعداد ملاقات کنندگان خانواده های زندانیان با متهمان و محکومین زندانی اکتفا کرد. به نظر می رسد فضای بسته ی رسانه ای کشور و نداشتن کوچکترین روزنه برای بیان وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی و خانواده های آنان دست این گونه نهاد ها را برای کتمان حقیقت حتی در ماه مبارک رمضان باز گذاشته است. حال مشخص نیست معیار انقلابی بودن صداقت ‍ و یاور مظلوم بودن است یا سکوت در برابر ظلم و بی قانونی و تکذیب همه چیز.
خانواده های زندانیان سیاسی در ماههای ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark