قصاص در مصاحبه با صاحب نظران
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
26-Aug-2010

بحث قصاص و ماده های مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی از جنجالی ترین ماده های این قانون است که به کشمکشی بین فعالان حقوق بشر و مسولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
براساس قانون مجازات اسلامی، تصمیم گیری درباره مرگ یا زندگی یک انسان، ولو قاتل، برعهده خانواده مقتول است؛ تصمیمی که به گفته خانواده های مقتولان، مسئولیت روانی سنگینی را بر دوش آنان میگذارد.
مهدی رحمت، فرزند مقتولی است که به "روز" میگوید چون مجازات جایگزینی برای قاتل وجود ندارد لذا برای خانواده ها هیچ راهی نیست که از قصاص صرف نظر کنند. در اصل حکومت نباید حق تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی یک آدم را بر عهده خانواده ها بگذارد. این مسئولیت باید بر دوش خود حکومت باشد و مجازات تعریف شده ای برای قتل در نظر بگیرد تا وقتی خانواده ای قصد قصاص ندارند قاتل هم بدون مجازات آزاد نشود.
روز در گفتگو با غلامرضا دهقان ناصرآبادی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - سیدنا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark