نمایندهء ارومیه: درياچه اروميه بزرگ است، بايد كوچكش كنيم
آینا نیوز
23-Aug-2010

نگهداري درياچه‌‌اي اروميه به اين وسعت فعلي سخت است چون دچار كمبود آب هستيم. بنابراين بهترين كار در حال حاضر اين است كه با برداشت نمك هم به شكل سنتي و هم صنعتي غلظت نمك درياچه را كمتر كنيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا نادرقاضي‌پور نماينده شهر اروميه در مجلس شوراي اسلامي در مورد بحران درياچه اروميه گفت: دو سال قبل در آغاز كار مجلس هشتم، 220 نماينده با امضاء نامه‌اي از رئيس جمهور درخواست كردند هرچه وضعيت درياچه اروميه بررسي شود.
او ادامه داد: رئيس‌جمهور هم دستور داد يك كميته اي براي بررسي وضعيت درياچه اروميه با حضوروزير نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان محيط‌زيست تشكيل شود كه استانداران آذربايجان غربي و شرقي و كردستان هم در آن حضور داشتند.
قاضي پور افزود: با وجود اينكه توسط اين كميته چند راهكار براي حل بحران درياچه اروميه ارائه شده‌است اما هنوز هيچ يك از اين راهكارهاي عملياتي نشده است كه من مرتب اين مورد را در مجلس تذكر ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark