مرتضوی از آمرین جنایت کهریزک است
Rooz Online / Nazanin Kamdar
21-Aug-2010

دران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک در گفت و گو با نشریه پنجره، از سه قاضی به عنوان آمران این جنایت نام بردند. در این میان، علی کامرانی، پدر محمد کامرانی هم به همراه سایت تابناک، نام یکی از این سه قاضی را فاش کرده اند:سعید مرتضوی.
روز گذشته مصاحبه ای با پدر سه قربانی جنایتگاه کهریزک در رسانه های داخلی ایران منتشر شد که طی آن، این پدران از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفته و بر ضرورت رسیدگی به پرونده فضات جنایت کهریزک تاکید کرده اند. هر یک از این پدران در گفت وگوهای جداگانه خود، ابعاد جدیدی از پرونده جنایت کهریزک از جمله نقش سه قاضی به عنوان آمران، دخالت های پشت پرده در مسدود کردن پرونده آمران و بی توجهی قوه قضاییه به مطالبات خانواده قربانیان خبر داده اند.
بنا به نوشته سایت راستگرای جهان نیوز، نشریه پنجره که به محافل محافظه کار منتقد دولت و از جمله علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک است به نقل از پدر محسن روح الامینی ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark