سفره‌های حکومتی
رادیو فردا / حسن سربخشیان
20-Aug-2010 (one comment)

سفره هایی که همانند سفره های افطاری ایرانی ها در داخل کشور به صورت رول پلاستیکی روی زمین پهن شده اند و همه روزه دارها بعد از شرکت در نماز جماعت دور آن ها جمع شده اند تا افطار خود را با سوپ و برنج و مرغی که بین شرکت کنندگان پخش می شود باز کنند.
اینان که از سی سال پیش در آمریکا ماندگار شده اند و عمدتا در دفتر حفاظت منافع ایران در واشینگتن مشغول به کار هستند همچون اقلیتی که خود را از بقیه جامعه ایرانیان جدا کرده باشند شناخته می شوند و من در طول یک سال گذشته هیچ کدام از آنها را در نشست های فرهنگی و سیاسی در واشینگتن ندیده ام.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
rtayebi1

what is the address?

by rtayebi1 on

If this place is used for IRI supporters, and thugs then we should know about it if it is the house of worship for Iranin muslims then I think we should leave it alone.