توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار در لایحه حمایت از خانواده!
jahanezan
19-Aug-2010

توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار در لایحه حمایت از خانواده!
مینو مرتاضی
پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی و در پی بالا رفتن آمار طلاق و
ابتلای جامعه به آسیب ها و مفاسد ناگوار ناشی از فروپاشی خانواده ها و
سرگردانی روزافزون زنان مطلّقه و کودکان طلاق در اغلب شهرها و روستاهای ما،
بالاخره قوه قضائیه ناچار شد عنایتی به خانواده کند و اولین لایحه حمایت
از خانواده را تدوین و تقدیم هیئت دولت نهم کند.
این لایحه در تیرماه 1368 در هیئت دولت تصویب و برای تبدیل شدن به قانون
برای مجلس ارسال شد. لایحه در راه رسیدن به مجلس بود که معلوم نشد کدام شیر
پاک خورده ای در آن دست برد و اندک کیفیت حمایتی آن را ربود و به جای آن
دو ماده مناقشه برانگیز 23 و 25 را قرار داد و لایحه را ناقص و ناکارآمدتر
از آن که بود ساخت.

حالا سه سال است زن و مرد و پیر و جوان و روحانی و دانشگاهی، وزیر و
وکیل و... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark