عمویی: کودتای ۲۸ مرداد، دموکراتيسم دوره مصدق را نابود کرد
Radio Farda / Behrooz Karooni
19-Aug-2010 (one comment)

در تحولات سياسی دهه های بيستم و سی ام خورشيدی، حزب توده ايران يکی از بازيگران فعال در آن دوره بود. اين حزب که در دهم مهر ماه سال ۱۳۲۰ خورشيدی تاسيس شد، در دوره حکومت محمد مصدق،‌ ابتدا به مخالفت شديد با او و از مقطع تظاهرات ۳۰ تير ۱۳۳۱ خورشيدی به حمايت از وی پرداخت.

در  گفت وگو با محمد علی عمويی، که در آن هنگام از اعضای اصلی سازمان افسری حزب توده ايران بود و چند سال پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بازداشت شد و حدود ۲۵ سال زندانی بود، به بررسی رویداد ۲۸ مرداد و پيامدهای آن پرداخته ايم. 

>>>
Mardom Mazloom

از شاه ست که بر شاه ست !

Mardom Mazloom


An interesting interview and analysis of the « 28 Mordad coup », in its day of anniversary. The coup was orchestrated by the CIA and the SIS (Secret Intelligence Service belonging to the Great Britain). A direct consequence of the Shah's role in this ‘foreign’ game was his removal less than 40 years after the coup by Khomeini who didn’t believe in Democracy, Patriotism, Iran and many other values defended by Mossadegh.


Share/Save/Bookmark