مصباح یزدی: در مواقع ضروری و استثنایی، دروغ گفتن واجب است
Jonbesh-e Rah-e Sabz
19-Aug-2010

جــــرس: مصباح یزدی در ادامه جلسات ماه رمضان خود، ضمن بیان اینکه "هر اختلافی، بد نیست و هر وحدتی نیز خوب نیست"، اظهار عقیده کرد "هر وحدتی خوب نیست و هر اختلافی هم بد نیست؛ چرا که اگر این گونه بود، دیگر نیازی به پیامبران نبود. "

به گزارش سامانه خبی دیپنا، محمدتقی مصباح یزدی، در ادامه سلسله نشست‌های"شرح خطبه فدکیه"، گفت: "گاهی در بین جوامع این چنین القا می‌شود که امر وحدت، یک ارزش مطلق است، حال این که این‌گونه نیست."

وی در توضیح سخنان خود افزود "در ادبیات، بسیار آمده که هرچه انسان‌ها با هم متحدتر باشند، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی مطلوب است؛ چرا که دیگر کسی نمی‌تواند آنها را شکست دهد، حال آن‌که اینها هیچ کدام ارزش برهانی ندارد."

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که از وی بعنوان مرجع فکری دولت دهم نام برده می شود، خاطرنشان کرد"همانگونه که بر اساس اسلام، در مواقع ضروری و استثنایی، دروغ گفتن واجب است، وحدت نیز است... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark