بازگشت صمیمی، امویی و مومنی به بند 350 اوین
Mizan Khabar
18-Aug-2010

میزان: بنا به گزارشات رسیده از زندان اوین سه زندانی باقی مانده در انفرادی دیشب به بند 350 بازگردانده شدند.

یک منبع آگاه از درون زندان اوین به خبرنگار «میزان خبر» گفت:بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی و کیوان صمیمی که به همراه 14 زندانی دیگر از 23 روز پیش به انفرادی منتقل شده بودند، دیشب به بند عمومی بازگردانده شدند.

بنا به گفته ی این منبع آگاه کیوان صمیمی در پی بازگردانده شدن به بند عمومی اعتصاب غذای 22 روزه خود را شکست.

این سه زندانی سیاسی به همراه 14 نفر دیگر از دوم مرداد ماه گذشته در پی اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار ماموران زندان و به انفرادی منتقل شدند.

این اعتصاب غذای دسته جمعی تا 14 روز به طول انجامید، که در پی آزادی بابک بردبار و درخواست رهبران مخالف دول شکسته شد.

کیوان صمیمی اعلام کرده بود تا بازگردانده شدن تمام زندانیان به بند اعتصاب خود را ادامه می هد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark