جنگ ایرانی ـ اسلامی زرگری است
Kaleme
18-Aug-2010 (one comment)

گفته نمی شود که کدام ایران است که باید به جهان معرفی شود و یا کدام اسلام است که باید از ان دفاع شود. ایرانی با بالاترین آلودگی به اعتیاد،ایرانی با ۱۴٫۵درصد نرخ بیکاری و ۲۹درصد بیکاری در میان جوانان،ایرانی با زندان های پر از زندانیان سیاسی و دهان های دوخته و رسانه های خفه شده و حقوق بشر پایمال شده،ایرانی که به دلیل سیاست های خانمان برانداز فاصله اش با کشورهای همسایه رقیب بیشتر می شود.کسی در این جنگ زرگری نمی پرسد که کجا رفت سند چشم انداز بیست ساله برای ایران پیشرفته. وقتی در این دعوا اسلام هم

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Fred

قرائت میر حسینی

Fred


نخست وزیر محبوب " امام" خمینی گفته است:

"نه ایرانی که اینها به دنبال آن هستند مورد شناسایی و قبول ماست و نه اسلامی که معرفی می کنند و آن را ابزاری برای رسیدن به مطامع و منافع خود قرار می دهند."

  این حرفهای بسیجی خر کن شارلاتان علی شریعتی به کنار، آقای میرحسین خان بفرمایند قتل هزاران ایرانی زندانی در دوران نخست وزیری ایشان جزء کدام قرائت مورد قبول ایشان و همسرشان میباشد.