تعداد بیکاران کشور از مرز 3.5 میلیون نفر گذشت
Jonbesh-e Rah-e Sabz
17-Aug-2010

جرس: تعداد بیکاران در بهار 89 معادل 3.5 میلیون نفر اعلام شده است که در این گروه سنی 17 درصد جمعیت معادل 2.8 میلیون نفر شهرنشین و 8.9 درصد برابر با 647 هزار نفر نیز روستایی بوده‌اند.

مرکز آمار ایران اخیرا نرخ بیکاری بهار سالجاری 14.6 درصد را اعلام کرده که در این رابطه تعداد کارجویان (بدون شغل - در جستجوی شغل بهتر) نیز بیش از 3.5 میلیون نفر برآورد شده است. اهمیت این موضوع در این است که این نرخ در بهار سال گذشته 11.1 درصد بود.

بر اساس این گزارش، جهش 3.5 درصدی نرخ بیکاری در بهار سالجاری در کنار نیاز مبرم بازار کار به فرصتهای جدید شغلی، از موضوعاتی است که به دلیل نیازهای روزافزون جوانان کارجو، همیشه مورد توجه افکار عمومی بوده و هست.

به گزارش مهر، طی سالهای گذشته به ویژه در زمان فعالیت سیدمحمد جهرمی (وزیر سابق کار ) درباره مرجع اعلام نرخ بیکاری بعضا نقدهایی مطرح می شد، به نحوی که اعلام دو نرخ متفاوت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دوگانگ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark