مومنی ،احمدی امویی ،صمیمی همچنان در انفرادی /بازگشت ۱۱ نفر به بند عمومی
Kaleme
17-Aug-2010

چکیده : زندانی های منتقل شده به بند عمومی روحیه عبدالله مومنی،بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی را نیز خوب و مقاوم توصیف کرده اند اما در باره وخامت حال کیوان صمیمی و بی توجهی پزشکان به وضعیت وی اظهار نگرانی شدید کرده اند.

کلمه :یازده نفر از زندانی های اعتصاب کننده پس از بیست و دو روز به بندعمومی ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شدند اما عبدالله مومنی و بهمن احمدی امویی همچنان در انفرادی نگه داری می شوند و کیوان صمیمی نیز همچنان در اعتصاب غذا و انفرادی به سر می برد.

براساس گزارش های رسیده از اوین ،این یازده نفر از روحیه بالایی برخوردارند اما از نظر جسمی بسیار ضعیف و لاغر شده اند و همچنان اجازه تماس با خانواده های خود را ندارند.

زندانی های منتقل شده به بند عمومی روحیه عبدالله مومنی،بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی را نیز خوب و مقاوم توصیف کرده اند اما در باره وخامت حال کیوان صمیمی و بی توجهی پزشکان به وضعیت وی اظهار نگرانی ش... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark