هيات منصوب خامنه ای راي به ضرر هاشمي داد
Rooz Online
17-Aug-2010

خبرگزاري هاي نزديك به دولت دیروز از بركناري رئيس دانشگاه آزاد خبر دادند و همزمان براي دومين بار اعلام كردند هياتي كه بررسي وقف دانشگاه آزاد را عهده دار بوده آن را "غير شرعي" دانسته است. این در حالیست که معاون پارلماني دانشگاه آزاد خبر كنار گذاشته شدن عبدالله جاسبي را كذب خوانده است.
"پايان 28 ساله مديريت عبدالله جعفر علي جاسبي بر دانشگاه آزاد"، اين تیتر خبري بود كه ساعت ده صبح روز گذشته خبرگزاري فارس، وابسته به نهادهای امنیتی نظامی منتشر كرد.
فارس همچنین خبر داد كه "هيات موسس" به زودي سرپرست جديد دانشگاه آزاد را معرفي خواهد كرد.
اين خبرگزاري از حميد ميرزاده، دبير هيات موسس هم به عنوان گزينه اي نام برده كه "آيت الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني علاقه دارد او سرپرست جديد دانشگاه آزاد باشد."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark