خانواده های شانزده زندانی اعتصابی باز هم از ملاقات محروم شدند
Kaleme
16-Aug-2010

چکیده : اغلب این زندانیان اعتصاب کننده برای سومین هفته متوالی و برخی از آنها برای چهارمین هفته متوالی از حق ملاقات محروم شده اند. مقامات زندان اوین از جمله صداقت رییس زندان اوین در روزهای گذشته با حضور در بند 350 اوین به زندانیان سیاسی این بند گفته است که سرنوشت بد اعتصاب کنندگان درس عبرتی برای بقیه خواهد شد.وی پیش از این زندانیان بند 350 اوین را به کهریزکی شدن تهدیدکرده بود.

کلمه -گروه اجتماعی :خانواده شانزده زندانی اعتصاب کننده اوین امروز نیز با درهای بسته روبرو شدند و این پاسخ را شنیدند :این هفده زندانی همچنان درانفرادی های بند ۲۴۰ هستند و ممنوع الملاقات .

به گزارش خبرنگار کلمه ،ماموران اوین در برابر اصرارهای فراوان خانواده های نگران که می خواستند از سلامتی عزیزانشان باخبر شوند ،گفتند :«فعلا قراراست در انفرادی بمانند و نگرانی شما هم ربطی به ما ندارد.می خواستند آن روز که اعتراض می کردند به فکر این روزها باشند .مگ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark