دومین امضاکننده شکواییه علیه سپاه به زندان اوین باز می گردد
Kaleme
14-Aug-2010

چکیده : تاج زاده امروز صبح به زندان اوین می رود. پیش از این محسن صفایی فراهانی به دلیل پافشاری بر شکایت خود و عدم باز پس گیری آن به زندان اوین بازگشته بود.

خانواده مصطفی تاج زاده اعلام کردند، وی به دلیل عدم تمکین به خواست بازجویان مبنی بر باز پس گیری شکایت خود امروز صبح به زندان اوین باز می گردد.

به گزارش ندای سبز آزادی، پیش از این هفت فعال سیاسی، شکایت خود را از گروه نظامی– اطلاعاتی و آمران و مباشران تقلب در انتخابات به رئیس قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح تسلیم کرده بودند.

این نامه به امضای محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی رسیده بود.

پیش از این محسن صفایی فراهانی به دلیل پافشاری بر شکایت خود و عدم باز پس گیری آن به زندان اوین بازگشته بود و مصطفی تاج زاده دومین امضا کننده این شکواییه است که فردا به زندان اوین باز م... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark