رسیدگی به پرونده کودتای انتخاباتی رابه دیوان عالی کشورارجاع دهید
Norooz News
13-Aug-2010 (one comment)

نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار نامه ای خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه از وی درخواست کرده است دیوان عالی کشور را را مامور رسیدگی به کودتای انتخاباتی سال گذشته که سردار مشفق نیز بر آن صحه گذاشته است بنماید.
"- اینک که معلوم شده است فردی که به نام رئیس جمهور معرفی شده است در یک فرایند کودتا (و نه فقط تقلب) به این جایگاه رسیده است و هیچ مشروعیّت قانونی و شرعی ندارد. بر شما است تا با احاله موضوع به دیوان عالی کشور، خواستار رسیدگی به این امر شوید.جا دارد همین جا از برادر محترم شما ، رئیس قوه مقننه هم بخواهیم به وظیفه قانونی خود در بررسی صلاحیت این فرد اهتمام کنند.هرچند با این اعتراف بی نقص و شرح دقیق کودتا از زبان کودتا گران خود به خود عزل است.
2- اینک که یکی از افراد کودتا رسما و علنا خود را معرفی کرده است، بر قوّه قضائیّه است تا با شناسایی همه اعضای ستاد کودتا دست اندر کاران این افتضاح تاریخی را به دس... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Fred

صلاح مملکت خویش فقیهان دانند

Fred


موش این جبهه مشارکت اسلامیستی ها را بخوره که اینقدر طنّازی  بلدند.

اگر میفرمایند که قانون اساسی جمهوری پر برکت را قبول دارند، که مرتباً میگویند دارند، باید به اصل یکصد و ده همان قانون مراجعه کنند و ببینند که ولی مطلقه فقیه اگر دلش بخواهد بدون هیچ مجوزی میتواند "رئیس جمهور منتحب " مردم را از کار بیکار کند.

پشت این سکه  قدرت مافوق "رأی " مردم که جبهه مشارکت به قانون اساسی که آنرا در بر دارد و به آن التزام عملی نشان میدهد آن است که ولی مطلقه آنکه را دلش بخواهد سر  هر کاری میتواند بگذارد که میگذارد.

با این قانون اساسی جبهه مشارکت باید برود سماقش را استنشاق و مزه مزه  کند و این قانونمندی بازیها را هم برای عمه جانش حفظ و حراست کند.