اعتراض به شرکت نماینده پارلمان سوئد در یک همایش دولتی در ایران
Pejvak Radio
12-Aug-2010 (one comment)

حضور یکی از نمایندگان پالمان سوئد، در یک همایش دولتی در ایران با واکنش های اعتراضی در سوئد روبروشده است.
رضا خلیلی دیلمی، نماینده ی حزب مودرات در پارلمان سوئد، اخیرا در یک همایش دولتی در یکی از شهرهای شمالی ایران شرکت کرد که انتقادهایی را برانگیخت.
او در گفتگویی با پژواک، به پرسش های ما درمورد سفرخود به ایران و شرکت دراین همایش پاسخ داده است.
رضا خلیلی دیلمی در گفتگوی خود با پژواک گفته است که پایه گزار صندوق تجارت اسکاندیناوی ایران است، اما تاکیدکرده است که این صندوق هنوز فعالیتی را درایران انجام نداده است. دراین رابطه اضافه کنیم که سایت شهرداری تبریز در آذرماه سال گذشته درخبری به نقل از وزیر کشور جمهوری اسلامی، مصطفا محمد نجار درمورد طرح احداث یک تله کابین تفریحی دراین شهر نوشت که اجرای این طرح را با سرمایه ای معادل ۶۰ میلیارد ریال اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران به عهده دارد. دراین خبر، شهرداری تبریز به ... >>>

Shifteh Ansari

A conference participant defends himself

by Shifteh Ansari on

Make sure you listen to the audio file of the interview.  Amusing!


Share/Save/Bookmark