محکومیت منصور اسانلو به یک سال حبس دیگر
Saham News
11-Aug-2010 (one comment)

جرس: منصور اسانلو که هفته گذشته در غیاب وکیل با اتهامی تازه محاکمه شد مجددا به یک سال حبس محکوم شد که اجرای آن از پایان محکومیت فعلیش آغاز می شود.
بنا به گزاش های رسیده به جرس، منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه هفته گذشته در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفت.
اسانلو در هنگام محاکمه، از داشتن وکیل محروم بود و وکلای او از انتقال موکل‌شان به دادگاه انقلاب بی اطلاع بودند.
رئیس سندیکاری اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان دچار ناراحتی‌های حاد مختلفی مانند ناراحتی قلبی، کمر درد و ناراحتی چشم شده است و تا به حال سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده که طبق قوانین موجود او باید آزاد می شد.
بعد از آن کمسیون پزشکی که از پنج پزشک تشکیل شده بود او را برای چندین ساعت تحت معاینه های پزشکی قرار دادند و نهایتا در گزارش خود به صورت ضمنی رای به آزادی وی دادند.

پیش از ای... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
yousef

Shame on the islamist regime .....

by yousef on

These islamist terrorists , knowing Mr Osanloos huge popularity amongst the rank and files of the Buss drivers union, will keep him in Jail as a hostage in case there is new labour unrest amongst Tehran Bus drivers.

This Brave man who is in Islamist Jails for doing nothing but organising an independent union for the Tehran bus workers need our and international support.