رضا خلیلی دیلمی نماینده پارلمان سوئد از حزب مدارت
hassanagha.org
10-Aug-2010 (3 comments)

شرکت برجسته ترین سیاستمدار ایرانی تبار این حزب, رضا خلیلی دیلمی, در “همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور”

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
cyclicforward

Can anyone make a file of this

by cyclicforward on

So that all the Iranians know about these individuals and not let them in their community?


vildemose

Great post and link. Thanks

by vildemose on

Great post and link. Thanks Fred.


Tapesh

خائن به کشور کیست؟

Tapesh


دکتر نادر حقیقی/پرتغال / لیسبون/ دبیرکل شورای بازرگانی پرتغال و ایران/ مخابرات/دکتر فرخ سعیدی /ایران / تهران/ جراحی/دکتر نادر باقرزاده/آمریکا کالیفرنیا/ استاد کالیفرنیا ، ارواین/ کامپیوتر/

دکتر فلورا پیوندی/ایتالیا/ میلان /استاد دانشگاه میلان/ پزشکی /دکتر بهرام هاتفی/آمریکا/کالیفرنیا /دانشگاه ایالتی کالیفرنیا/ حسابداری/دکتر هوشنگ امیراحمدی/آمریکا/نیوجرسی/س

یاست/خانم نجفی/ انگلستان / حقوق /اسماعیل تجلی / گرجستان / تاجر /دکتر شیدا رستگاری / آمریکا / استاد /دکتر میرهمایون شیرانی / آمریکا / پزشک /فراهانی / آمریکا / دانشگاه تگزاس /خانم دکتر شاهین / انگلیس / وکیل /حقوق/ دکتر صمیعی المان جراح مغز و اعصاب

http://www.fozoolemahaleh.com/2010/08/07/%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F