هراس مقامات سپاه از تهدید موسوی
roozonline
09-Aug-2010

ماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار باز
نشدن "جعبه سیاه جنگ" شد و گفت "اگر این جعبه سیاه رمزگشایی نشود، خیلی
بهتر است." حجت الاسلام علی سعیدی، این سخنان را در پاسخی مستقیم به هشدار
اخیر میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران در دوران جنگ هشت ساله عراق که تهدید
کرده بود در صورت "ادامه تحریف های تاریخی" به بیان "ناگفته های جنگ" می
پردازد، بیان داشت.

آقای سعیدی که با خبرگزاری فارس (وابسته به نیروهای امنیتی ـ
نظامی) گفت و گو می کرد، البته در واکنش به این تهدید موسوی اظهار داشت:
"آنها ناگفته ای از پایان جنگ ندارند."

وی در عین حال اضافه کرد: "من تناقض هایی در رفتار و گفتار آقایان می
بینم که فکر می کنم اگر این جعبه سیاه را رمزگشایی نکنند، خیلی بهتر باشد."

نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه در ادامه سخنانش همچنین
آنهایی را که به گفته او "ن... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark