سکوت احمدی نژاد در مقابل یک رسوایی تازه
Rooz Online / Samnak Aghaee
08-Aug-2010

چند روز بعد از پایان دومین همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران که بدون نتیجه مشخصی به کار خود پایان داد، حواشی آن با اوجگیری درگیری های لفظی برگزارکنندگان همایش و رسانه های مخالف مشایی، به جاهای حساسی کشیده شد. دیروز پس از آنکه روزنامه کیهان مدارک دعوت از هوشنگ امیر احمدی برای شرکت در این همایش را منتشر کرد، موجی دیگر از مخالفت ها و انتقاد از رحیم مشایی راه افتاد که این بار دامن احمدی نژاد را هم گرفت. سایت الف، متعلق به احمد توکلی با استناد به مدارک منتشر شده در روزنامه کیهان با بیان اینکه "رسوایی دروغگویی مشایی تکمیل شد" خبر داد که در روزها آینده مسائلی را در خصوص ابعاد نگران کننده این ماجرا منتشر خواهد کرد؛ ماجراهایی که به نوشته این سایت در حال رخ دادن است. حجت السلام احمد سالک، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز هم خواستار خلع مشايي از پست هاي دولتي شد و سخنان وی را موجب خشنودی "وهابی ها در تلویزیون عربستان" دانست.

یک روز ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark