حکم تعلیق 2 قاضی در کهریزک ؟!
Tabnak
07-Aug-2010

حکم تعلیق فعالیت قضائی مرتضوی و حداد به اتهام دست داشتن در حوادث کهریزک صادر شده است،اما با این حال احکام مربوط به آن همچنان به صورت اخبار ویژه در رسانه ها منتشر می شود.

به گزارش جهان، چند وقت پیش پدر یکی از جان باختگان حادثه کهریزک در گفت وگو با یک هفته نامه از مسئولین قضائی گلایه کرد که چرا دادگاه رسیدگی به اتهامات قاضی مرتضوی برگزار نمی شود؟به گفته وی احکام صادره برای چند نظامی در ماجرای کهریزک باعث نمی شود این پرونده بسته شود.

اما بر اساس آخرین اخبار، دستگاه قضائی برای مرتضوی و حداد به جرم مشارکت در حادثه کهریزک حکم تعلیق فعالیت، را صادر نموده است.اما هنوز هیچ اطلاع رسانی روشنی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم و رسانه ها نمی دانند که این احکام با توجه به کدام تخلف و یا قصور و تقصیری صادر شده است.

انتظار این است که قوه قضائیه که به حق نشان داده است در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی اهل مماشات و مصلحت سنجی های ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark