مشروعیت از دست رفته خامنه ای
Rooz Online / Mohammad Reza Yazdanpanah
07-Aug-2010

پاسخ دفتر آیت الله خامنه ای به استفتایی از او درباره معیارهای پایبندی از ولایت فقیه تنها با واکنش مخالفان و منتقدان حکومت روبرو نشد؛ بخشی از اصولگرایان هم که در زمره حامیان این اصل و شخص آیت الله خامنه ای قرار دارند از فرصت به وجود آمده استفاده و مباحث جدیدی را درباره ولایت فقیه بیان کردند.مباحثی که برای نخستین بار از جانب جریان حامی رهبر جمهوری اسلامی مطرح می شود و نشانه های نارضایتی از وضعیت کنونی شخص ولی فقیه در آنها به چشم می خورد.

اما نحوه ورود اصولگرایان به این بحث با یکدیگر متفاوت بود. امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت (ارگان طیف سنتی جناح راست) یکی از چهره های جریان حاکم درباره "صدمات وارده به مشروعیت فرد حاکم در جمهوری اسلامی" هشدار داد و خواستار "بازسازی منابع قدرت جمهوری اسلامی" شد.

این تئوریسین شاخص جناح راست در مقاله ای "اقتدار یا مشروعیت حاکم" را "نخستین منبع قدرت در جمهوری اسلامی" خواند و ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark