آيت‌الله يزدی: "عزت ايران از اسلام است، نه از ايران و ايراني بودن"
Radio France International / Farid Vahabbi
07-Aug-2010 (one comment)

آيت‌الله يزدی با انتقاد شدید از سخنان اسفندیار رحیم مشایی در بارۀ اسلام و ایران، گفت: "بار ديگر آقاي مشايي در بحث‌هايي كه در شأن وي نيست، وارده شده و اظهارنظرهاي غلط و نابه‌جا كرده است"... وی افزود که عزت ایران از اسلام است و "ايران شاهنشاهي در طول تاريخ، جز ظلم و ستم كار چشم‌گيري نداشته"...
آيت‌الله محمد يزدی نایب رئيس مجلس خبرگان، از دخالت اسفندیار رحیم مشایی، رئيس دفتر رئيس جمهور به "مباحث تخصصي ديني" انتقاد کرد و گفت: "نبايد به خاطر خوشامد ديگران عزت اسلام را زيرسئوال ببريم".وی افزود: "بار ديگر آقاي مشايي در بحث‌هايي كه در شأن وي نيست، وارده شده و اظهارنظرهای غلط و نابه‌جا كرده است".
آيت‌الله يزدی به سخنانی اشاره داشت که رحیم مشایی در همایش ایرانیان خارج از کشور ایراد کرد. او از جمله گفته بود: "از مکتب اسلام دریافت های متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
cyclicforward

Don't worry,

by cyclicforward on

We will see about that when IRI is taken care of.