فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفایی، آزاد شد
BBC Persian
07-Aug-2010

همسر، برادر همسر و پدر همسر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که در پی صدور حکم جلب او بازداشت شده بودند، همگی از زندان آزاد شده اند.

فرشته و فرهاد حلیمی از روز دوم خرداد در بازداشت بودند و پدر آنها نیز چند روز بعد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

فرشته حلیمی روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ (۷ اوت ۲۰۱۰) با قرار کفالت از زندان آزاد شد. برادر و پدر او نیز در روزهای پیش از آن از زندان اوین آزاد شده بودند.

محمد مصطفایی، وکیل چند پرونده حقوق بشری که از ایران خارج شده و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، پیش از این درباره وضعیت نزدیکانش ابراز نگرانی کرده بود.

آقای مصطفایی، که روز دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن خود را به عنوان دلایل خروجش از ایران و درخواست پناهندگی در ترکیه اعلام کرد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark