مصطفایی: همسر بیگناهم را آزاد کنید
Kaleme
06-Aug-2010

محمد مصطفایی وکیل چند پرونده حقوق بشری که در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، درباره وضع همسر و برادر همسرش که در ایران بازداشت شده اند، ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش بی بی سی، مصطفایی بازداشت همسرش و حبس او در زندان انفرادی را غیرقانونی دانست و با تاکید بر بی گناهی او خواستار آزادی وی شد.

آقای مصطفایی که به کمیساریای عالی حقوق بشر در ترکیه پناهنده شده، وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بعهده داشت؛ زنی که به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شد و با جهانی شدن پرونده اش، فعلا از مرگ نجات پیدا کرده است.

آقای مصطفایی گفت: همسرش در جریان کارهای او نیست و کاملا بی گناه است.

او گفت: “من متاسفم که چرا این همه مدت باید در زندان انفرادی نگهداری شود و به صورت گروگان نگهداری شود تا من خودم را معرفی کنم. او هیچ گناهی ندارد. در روزی که دستگیر شد، اصلا هیچ اطلاعی از این که من کجا هستم، نداشت. چرا باید یک مادر دوازده روز از فرزندش ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark