جواب زندانی سياسی محکوم به مرگ علی صارمی به دادستان تهران، فعالين حقوق بشر و دمکراسی
Gooya News / Gooya
04-Aug-2010 (one comment)

بنام خدا

ولا تحسبنا الذين قتلوا فی سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ...

بار ديگر در روزنامه خواندم که دادستان گفته بود که حکم اعدام شش نفر از هوادارهای مجاهدين خلق تاييد شده است و منتظر اجرا است.

بايد از دادستان پرسيد که مگر اين ۳۱ سال که شما به قدرت رسيده ايد جزء مرگ ،فقر،وحشت و چماق چيز ديگری هم برای اين ملت به ارمغان آورده ايد؟ اگر به دستاورد اين۳۱ سال نگاه کنيم ،اعدام ما ۶ نفر چيز تازه ای نيست. نه چی تازه ای است و نه تعجب بر انگيز بلکه تنها کاری است که از دست شما بر می

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
fooladi

What a brave man this political prisoner is....

by fooladi on

His defiant message, in face of the execution order handed down to him by the cowardly islamist regime operatives tell us that we Iranians are not frightened of these islamist terrorists any longer.

Our promiss to Ali Saremi and other Martyrs of anti islamist revolution is that the leadership and supporters of the  islamsit  regime will for sure have to answer back for their crimes in the courts of Iranian people. I am sure that they'll pay dearly for their crimes against the Iranian nation.