معاون وزير مسکن:تا سال آينده کسي در کشور دغدغه مسکن نخواهد داشت
ISNA
03-Aug-2010

معاون پارلماني وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه وضعيت مسکن ضوابط خاص خود را دارد، گفت: در حال حاضر شاهد خارج شدن مسکن از حالت بورس بازي هستيم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا محفوظي در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان، از به تصويب رسيدن طرح تفصيلي شهر زنجان خبر داد و افزود: اين طرح، يکي از بحث‌هاي مهم زنجان بود که خوشبختانه به تصويب رسيد.
وي با بيان اينکه امروز در مقوله مسکن هيچ مشکلي وجود ندارد، افزود: تا سال آينده هيچ کس در کشور دغدغه مسکن نخواهد داشت.
محفوظي از مقوله مسکن به عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي خانواده‌ها ياد و تصريح كرد: يکي از دلايل افزايش سن ازدواج، مقوله مسکن است به همين خاطر اهميت اين موضوع به قدري است که اقدامات بسيار خوبي در راستاي مسکن جوانان طي چند سال اخير در کشور صورت گرفته است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark