میلیاردها تومان برای فرستادن یک پیام به اوباما
Rooz Online / Nazanin Kamdar
02-Aug-2010 (one comment)

برگزاری همایشی با عنوان "همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور" به گردانندگی و برنامه ریزی اسفندیار رحیم مشایی، و با سخنرانی احمدی نژاد، با انتقاد محافل سیاسی محافظه کاران و حتی رسانه های حامی دولت مواجه شد. روزنامه کیهان در سرمقاله روز دوشنبه خود این همایش را "نشانه سوء استفاده کیسه دوزان از اعتماد رئیس جمهور» دانست و روزنامه جوان نیز اعلام کرد علی رغم ادعای برگزار کنندگان، "شرکت کنندگان در همایش حتی یک ریال حاضر به سرمایه گذاری در داخل نشده اند". این همایش دیروز در تهران و با حضور افراد ناشناخته ای که عناوینی چون "مبتکر ایرانی"، "متخصص ایرانی" و... داشتند، برگزار شد و رامین میهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد از "فهرست مدعوین آن بی خبر است". مدعوینی که کیهان و رجانیوز برخی از آنها را "معاند، محارب، برانداز، بهایی و..." خوانده اند.برگزاری این همایش که درآن احمدی نژاد از آمادگی خود برای مذاکره با اوباما خبر داد، میلیاردها ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

peanut gallery

by mahmoudg on

seemed to have been filled up by local boys hired for the purpose of filling the arena.  What a joke, only a handful of locals were gathered and perhaps a few other whose tickets were paid to and from the country of origin to be a mouth piece for a failed regime.  Not sure what they are trying to accomplish.  perhaps they know their days are numbered and are trying any failed tactic to extend their unwelcome stay another few days.