سخنان اخیر آقای جنتی موجب حیرت و وهن شورای نگهبان است
Kaleme
01-Aug-2010

چکیده : زهرا رهنورد با اشاره به ادعای احمد جنتی گفت:"پروژه اخیر سخنان آقای جنتی موجب حیرت و وهن شورای نگهبان در ذهن هر آدم عاقل و وطن پرستی است .انسان با خود می گوید خدایا سرنوشت این ملت و این انتخابات تا کنون در دست چه کسانی بوده است؟آنانی که حتی مرغ پخته هم به حرف هایشان می خندد."

زهرا رهنورد در ابتدای دیدار با ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت:” جنبش سبز،جنبش متکثری ست و متعلق به همه انسان های آزادیخواه و همه ملت ایران و لهذا این ماه پر برکت شعبان و ایام شعبانیه نیز متعلق به همه افراد ملت و جنبش سبز است.”

به گزارش کلمه، همسر میرحسین موسوی به فرصت سوزی حاکمیت فعلی اشاره کرد و گفت :”حاکمیت فعلی در این ماه فرصت های بزرگی را برای رضایت مردم از دست داده است.”

رهنورد با بیان اینکه روزهای آتی فرصتی است برای اینکه حاکمیت چند اقدام مناسب انجام دهد، گفت: برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصو... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark