احمدی‌نژاد؛ به دنبال خط و نشان کشیدن برای دانشگاهیان
Radio Farda / Behrouz Karouni
01-Aug-2010

محمود احمدی‌نژاد، روز پنجشنبه دشمنان را متهم کرد که «به دنبال ايجاد يأس در فضای دانشگاه‌های ايران هستند و از حاکم شدن فضای نشاط و اميد بر دانشگاه‌ها نگرانند».

وی در ديدار با اعضای يک تشکل دانشجويی هوادار دولت، يکی از مهم‌ترين وظايف جنبش دانشجويی را فراخواندن جامعه به نقطه مطلوب دانست و افزود: «اگر انتقاد و اعتراضی از سوی جنبش دانشجويی صورت می‌گيرد، بايد در جهت نفی وضع موجود و اثبات وضع مطلوب باشد».

سعيد قاسمی‌نژاد، سخنگوی دانشجويان و دانش‌آموزان ليبرال در خارج از ايران، به پرسش‌هایی در زمینه این سخنان پاسخ داده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark