احضار، اعدام، اعتصاب
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
31-Jul-2010

خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند در گفتگو با "روز" خواستار ملاقات دادستان تهران با عزیزان دربند خود شدند و اعلام کردند:" دادستان تهران باید به حرفهای زندانیان گوش دهد و در جهت رفع این بحران تلاش کند." این در حالی ست که تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات زندانیان این بند را تهدید کرده وبه آنها گفته اند:" اینجا را تبدیل به کهریزک دوم می کنیم." جمله ای که به نوشته سایت کلمه بارها توسط مقامات زندان نیز خطاب به زندانیان سیاسی بند 350 تکرار شده است :"اینجا را برای شما تبدیل به کهریزک می کنیم."

17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین پس از انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند، همزمان پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک به دادسرای اوین احضار شده است. احضار خانم تاجیک در حالی صورت می گیرد که او به "روز" گفته است: "تاکنون به درخواست او و خانواده اش برای ملاقات دادستان و وکیل آقای تاج... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark