بت چین
Uzbakistan National TV / ?
28-Jul-2010 (one comment)

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"بت چین"
تصنیف بیات اصفهان
شعر: علی‌اکبر شیدا*
آهنگ: علی‌اکبر شیدا
خواننده: یولدوز توردیوا
***************** ای مه من، ای بت چین، ای صنم لاله رخ و زهره جبین، ای صنم تا به تو دادم دل و دین ای صنم بر همه کس گشته یقین ای صنم من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم هر که تو را دیده ز خود دل برید رفته ز خود تا که رُخَت را بدید تیر غمت چون به دل من رسید همچو بگفتم که همه کس شنید من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم ای نفس اُنس تو احیای من چون تویی امروزه مسیحای من حالت جمعی تو پریشان کنی وایُ به حال دل ... >>>

recommended by Kaaveh_Aahangar

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

Kaaveh_Aahangar

by Shifteh Ansari on

Thanks for the beautiful music.  Please post non-news items in the blogs section.  Thanks.