حجتیه درخواست مجوز فعالیت رسمی کرد
Rooz Online / Nazanin Kamdar
27-Jul-2010

انجمن حجتیه، یکی از فرقه های مذهبی- سیاسی افراطی ایران که برخی اعضای آن مدعی ارتباط با امام دوازدهم شیعیان هستند، درخواست مجوز فعالیت رسمی داده است. خبر درخواست مجوز فعالیت رسمی از سوی این انجمن افراطی نیمه مخفی، در روز تولد امام دوازدهم شیعیان مطرح شد.

روزنامه رسالت، که مدیرمسئول آن مرتضی نبوی هفته گذشته از "تلاش احمدی نژاد برای حذف روحانیان از قدرت" سخن گفته بود، خبر درخواست انجمن حجتیه برای فعالیت رسمی را فاش کرده و نوشته است: "پس از مدارای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مورد سیاست های فعلی انجمن حجتیه، این موضوع باعث شده تا برخی اعضای فعال این انجمن جهت تائید مجوز فعالیت خود به مراجع قانونی مراجعه نمایند. هر چند خوشبختانه این موضوع تاکنون محقق نگردیده و برخی از اعضای این انجمن مدعی‌اند، مراجع قانونی می‌دانند که دیدگاه و عقایدشان بر حق بوده ولی اگر مجوز بدهند از هیاهو و اتهامات گروههای فشار در رسانه ها وحشت دارن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark